leseav.no - Vannmåleravlesning på web
1) Skriv inn kode mottatt ved varsel om avlesning
2) Skriv inn målerstand
3) For senere å motta varsel og måleravlesning via mobiltelefon (SMS), skriv inn mobilnummer

Kode:
Målerstand:
Mobilnummer (8 siffer):

Ved flere måleravlesninger av en måler innenfor samme periode vil den siste registrerte være gjeldende.
Dersom feilregistrering, registrer måleravlesning på nytt.
Eksempel på vannmåler Når du leser av måleren:
- ikke ta med røde tall
- ikke ta med tall bak komma

For vannmåler vist her er korrekt rapportert målerstandstand '2'.